Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

ΕΦΑΛAK "Σχετικά με τον ηλεκτροφωτισμό του κάστρου ΓερακίουΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                     ΣΠΑΡΤΗ,  17/05/2017
                                                                                         ΠΡΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
ΘΕΜΑ: Σχετικά με τον ηλεκτροφωτισμό του κάστρου Γερακίου και το έργο "Οργάνωση, βελτίωση της επισκεψιμότητας του αρχαιολογικού χώρου Γερακίου και συντήρηση μνημείων"

                Σε απάντηση της από 23 -12-2017 επιστολής του Συλλόγου σας  προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα, που αφορά στο θέμα και η οποία κοινοποιήθηκε στην Εφορεία μας, και σε συνέχεια της από 13-2-2017 σχετικής προφορικής μας επικοινωνίας , στο πλαίσιο συνάντησης κλιμακίου της Υπηρεσίας μας με τον Πρόεδρο του Συλλόγου σας στο Γεράκι, καθώς και της από 7-4-2017 τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
                Στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Εφορείας μας ανήκει η προστασία, φύλαξη, συντήρηση, προβολή, ανάδειξη και διαχείριση του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου Γερακίου, στο οποίο έχει υλοποιηθεί και βρίσκεται σε λειτουργία το έργο " Ηλεκτροφωτισμός Κάστρου Γερακίου". Το έργο πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με μελέτη φωτισμού, που εγκρίθηκε από το ΥΠΠΟ με την υπ΄αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/115495π.ε./1/24.4.2007 Υ.Α. και εκτελέσθηκε με δαπάνη του τέως Δήμου Γερονθρών, υπό την επίβλεψη της ΤΥΔΚ νομού Λακωνίας και με την εποπτεία της Εφορείας μας. Αρμόδιος φορέας για τη λειτουργία του έργου είναι ο Δήμος Ευρώτα, ενώ για τυχ'ον προβλήματα που ανακύπτουν η Εφορεία μας βρίσκεται σε άμεση συνεργασία και συνεννόηση με τον Δήμο.
                Σε ότι αφορά στο έργο " Οργάνωση, βελτίωση της επισκεψιμότητας του αρχαιολογικού χώρου Γερακίου και συντήρηση μνημείων", το οποίο υλοποιήθηκε στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-3013", σας κάνουμε γνωστό ότι ολοκληρώθηκε στις 21-12-2015. Κατά το τρέχον έτος, κατόπιν πρόσληψης εποχικού φυλακτικού προσωπικού ( ένα άτομο), το κάστρο είναι επισκέψιμο από 2-1-2017.Ειδικά για τις ημέρες και ώρες επίσκεψης από 10-4-2017 και εξής, η Εφορεία μας σας έχει ενημερώσει με την κοινοποίηση του υπ΄αρι. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΚ/153983/98423/2084/28-4-2017 εγγράφου της.
                                                                                  Η Προϊστάμενη της Εφορείας
                                                                                         ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΟΥ
                                                                                         ΠΕ Αρχαιολόγων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η πόλη των Γερονθρών - ΕΤ3

"Αγαπώ και προβάλλω τον τόπο μου"- Γυμνάσιο Γερακίου

" ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ " ΕΤ 3 - ΓΕΡΑΚΙ 2011

Γεράκι......

Λακωνία... ένα ζωντανό μουσείο

Γιορτή Μετανάστη-Κάστρεια 2011

Γιορτή Μετανάστη 2010

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *